EMBALAZA / PACKAGING  1. Grajska žametovka, Ljubljanski grad
  2. Dialog Escargot, slow food omizje v Ljubljani
  3. Vitam Impendere Vero, Pravna fakulteta v Ljubljani
  4. Črni kos, vinogradnik Andrej Kos iz Maribora